Referencer

 

Resultater & Cases

Service

PhD

Resultater:

Højere serviceniveau og mindre spild, samt færre fejl.

Læs mere

Ansættelse

Resultater:

Minimering af spild og hurtigere gennemløbstid (min. Årligbesparelse 415.000 kr).

Læs mere

Reklamation

Resultater:

Effektivisering på 2,2 mio. kr. og 10 pct. bedre performance.

Læs mere

Rekruttering

Resultater:

58 % reduktion af den samlede gennemløbstid.

Læs mere

Salg og Indkøb

Resultater:

En effektiviseret kundeoplevelse.

Læs mere

Produktudvikling

Software

Resultater:

Hurtigere og bedre service over for virksomhedens kunder.

Læs mere

Brugermanual

Resultater:

Hurtigere 'time to market' og bedre synkronisering mellem afdelingerne.

Læs mere

Fremskaffelse

Resultater:

Sammenlægning af IT-systemer og kortere gennemløbstid.

Læs mere

Mekanik

Resultater:

Forbedret gennemløbstid med 30 % og stort besparelse potentiale

Læs mere

Mødekultur

Resultater:

Mere effektive møder og færre møder.

Læs mere

Testplan

Resultater:

8 dage hurtigere gennemløbstid og indførelse af standard skabeloner.

Læs mere

Udviklingsprojekt

Resultater:

Kortere ”Time to market” + øget indtjening (+500.000 kr).

Læs mere

Produktion

Datakvalitet

Resultater:

Bedre datakvalitet som medførte besparelser på 450.000.

Læs mere

Dørproduktion

Resultater:

Besparelse på mere end 600.000 kroner årligt.

Læs mere

Plastproduktion

Resultater:

Forbedret produktivitet og flow.

Læs mere

Pluklager

Resultater:

Besparelser for over 1 million kroner årligt og hurtigere pluktid.

Læs mere

Sengeproduktion

Resultater:

Kortere gennemløbstid.

Læs mere

Maleranlæg

Resultater:

Reduceret spild og stabil takttid.

Læs mere

Pallehåndtering

Resultater:

Forbedret effektivitet og besparelser i virksomheden.

Læs mere

Ukurantevarer

Resultater:

Standarder for arbejde med ukurante varer (Besparelse min. 1,5 mil /år).

Læs mere

Offentlige

Emailhåndtering

Resultater:

Højere serviceniveau og mindre spild, samt færre fejl.

Læs mere

Hjælpemidler

Resultater:

Nedbragt sagsbehandlingstiden med op til 50 % + bedre service overfor borgeren.

Læs mere

Jobcenter

Resultater:

Gennemløbstiden blev reduceret fra 3-7 uger til 1-2 dage.

Læs mere

MEDmøder

Resultater:

Effektivisering af MED møder, 2 timer og 35 minutter.

Læs mere

Lokalplaner

Resultater:

21% kortere gennemløbstid i udviklingen af lokalplaner.

Læs mere

Skemalægning

Resultater:

Reduceret gennemløbstid og procestid i udarbejdelsen af skoleskema.

Læs mere

Madspild

Resultater:

Bedre service + besparelser i fødevarer.

Læs mere

Møder

Resultater:

Kortere gennemløbstid og mere professionelle møder.

Læs mere

Ungdomsklub

Resultater:

Bedre informationsflow og større arbejdsglæde blandt medarbejderne.

Læs mere

Vandindvinding

Resultater:

Kortere gennemløbstid af sager.

Læs mere

Tandplejen

Resultater:

Årlig besparelse på 175.000 kr og behandling af flere patienter med samme ressourcer.

Læs mere