Baggrund for projektet – Store omkostninger i lagerhåndtering

Grundet betragtelige omkostninger i forbindelse med lager aktiviteter, var der i virksomheden fokus på håndteringen af paller og emballage. Fire udvalgte medarbejdere udarbejdede i samarbejde med Howbiz det følgende projekt i forbindelse med at minimere omkostninger og der ved bidrage til virksomhedens bundlinje.
 
Størstedelen af omkostningerne var forbundet med pallerne og en mindre del med håndtering af emballage. Projektet var afgrænset til at omhandle flowet med pallerne frem og tilbage fra kunderne.

Indsatsområder – skabe flow og nedbringe gennemløbstiden

Alle varer som udgik fra virksomheden var på paller, tre forskellige typer af paller, fokus blev lagt på europaller da de stod for størstedelen af trafikken. Virksomheden leverede varerne 6 dage om ugen til kunderne hvilket medførte at der var stor udskiftning på lageret og flere arbejdshold i løbet af en dag.
 
Chaufførerne som skulle sørge for levering af pallerne til kunderne var meget afhængig af en rettidig klargøring af pallerne herunder rette mængde, korrekt vareseddel og destination. Derudover var der sideløbende med selve leveringen et flow af paller som blev hjemtaget forskelligt afhængig af varegruppe.

Avendte metoder: VSM, PDCA

For at medarbejderne kunne danne sig et overblik over arbejdsgangene blev flere medarbejdere inddraget for at få kortlagt processerne i håndteringen af pallerne. Der blev gennemført tidsstudier på hver enkelt proces for at se hvilke der var mest tidskrævende. Efter at have gennemanalyseret hvilke processer var værdiskabende og hvilke der var ikke-værdiskabende blev det bestemt at man var nødt til at inddrage kunden i processen.
 
PDCA blev herefter brugt til først at planlægge forbedringer i tæt samarbejde med kunderne, der blev foretaget rundringninger for at indsamle reaktioner fra kunderne som blev brugt som input i arbejdet med at skabe forbedringer i flowet. Det blev identificeret at det især var sorteringen af pallerne når disse kom tilbage fra kunden der var problematisk. Her blev der indført en vejledning i hvordan disse skulle sorteres i fremtiden for at få en ensretning.

Mål

  • Eliminering af ikke-værdiskabende processer
  • Sikre et bedre flow i håndteringen af pallerne
  • Bedre samarbejde med kunderne

Resultater

  • Indført incitamentsstruktur for kunderne i håndteringen af pallerne
  • Forbedret arbejdsgange
  • Nedskrevet standarder for håndteringen af pallerne

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00