Baggrund for projektet – ineffektive MED-møder

Et plejedistrikt inden for ældreområdet med ca. 100 fastansatte samt 3 teamledere ønskede at effektiviserer MED-møderne. Møderne har til formål at skabe grundlag for fortsat at udvikle og styrke samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere gennem medindflydelse og med inddragelse. Teamlederne vurderede, at værdien af MED-møderne ikke står mål med de anvendte ressourcer. MED-møderne opleves ikke som værende værdiskabende for hverken medarbejdere eller ledere.

Indsatsområder – effektive og værdiskabende MED møder

Teamlederne ønskede at øge medarbejdernes kendskab til MED samt informere om hvad møderne potentielt kunne bidrage med. Endvidere var teamlederne vidende om at der ikke har været fremsat punkter til dagorden fra medarbejderne i de seneste halvanden år.

Avendte metoder: Standardisering, PDCA

Ved at udarbejde en værdistrømsanalyse kunne lederne observere hvilke mødeaktiviteter der var værdigskabende og hvilke der kunne kategoriseres som spild. Der blev observeret spild i forbindelse den indledende mødeindkaldelse, på formøderne samt på selve MED-møderne. Værdistrømsanalysen afslørende at 75 pct. af tiden blev anvendt på ikke værdiskabende og irrelevante aktiviteter.
 
Ved at anvende PDCA metoden kunne teamlederne sortere mellem nødvendige og unødvendige processer. Fremtidige MED-møder blev systematisk indplaceret i et årshjul, og der blev udarbejdet standard for MED processen: Årshjul, dagsorden, referat og mødeafholdelse. Endeligt blev der besluttet, at standarden for MED- møderne skulle evalueres i forbindelse med årets sidste møde.

Mål

  • Styrke medarbejderne kendskab til MED
  • Mere disciplin på MED møderne
  • Flow i mødeindkaldelse, mødeafholdelse og udsendelse af referat

Resultater

  • Større beboer- og medarbejdertilfredshed
  • Medarbejderinddragelse i MED møderne
  • Eliminering af ikke-værdiskabende aktiviteter
  • Effektivisering af MED møderne, (Typisk 2 timer og 35 minutter)

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00