Baggrund for projektet

En større dansk elektronik virksomhed samarbejdede med Howbiz om et LEAN projekt i deres udviklingsafdeling.
 
En gruppe i afdelingen havde ansvaret for at sørge for der blev udarbejdet teknisk dokumentation og brugermanualer til produkterne. Begge dele skete løbende i samarbejde med resten af udviklingsafdelingen. Standard tidshorisonten på brugermanualerne var 20 uger, processen indeholder blandt andet udarbejdelse, oversættelse, tryk og pakning til de rette produkter.
 
På baggrund af et stigende behov for en hurtigere ”time to market” var afdelingen blevet sat under pres og derudover skete det også at varianter af produkterne blev tilpasset til markederne rundt omkring i verden. Andre tilfælde hvor afdelingen havde problemer med at nå deadline var i forbindelse med implementering af ny software i produktet i de sidste uger frem mod lancering.

Indsatsområder

Det overordnet område for Lean projektet blev udvalgt til at være brugermanualerne fordi de pga. lovmæssige krav for at produkterne kan sendes på markedet i rette tid. Et hovedformål med projektet var at arbejdet med brugermanualerne ikke måtte blive en flaskehals for lanceringen af et nyt produkt på nogen måde og sørge for at der blev bedre mulighed for fleksibilitet i afdelingen. Det handlede både om at sørge for at kigge hele processen igennem og holde fokus på kommunikationen frem og tilbage imellem de forskellige grupper i afdelingen, så det kunne blive lettere at tilpasse brugermanualerne løbende.

Avendte metoder: VSM, PDCA

For at kortlægge afdelingens processer og skabe et As-Is overblik blev værdistrømsanalysen brugt. I den kunne det også kortlægges hvilke processer der kunne identificeres som spild. Følgende spildtyper blev identificeret: fejl, uudnyttet viden og ventetiden. PDCA værktøjet kunne efterfølgende bruges i implementeringsfasen af projektet således at man kunne undersøge om implementeringen skete på korrekt vis og efterfølgende følge op på om der kunne opstå nye muligheder for at forbedre processerne og opnå et bedre output.

Mål

  • Informationsdeling
  • Minimering af ventetid
  • Synkronisering af processerne i afdelingen

Resultater

  • Større fleksibilitet i forbindelse med indføring af den nye online brugermanual
  • Hurtigere time to market – 20 uger → 15 uger
  • Bedre synkronisering mellem implementering af software og brugermanual udarbejdelsen

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00