Baggrund for projektet – uproduktive møder

LLederne på en skole i en større dansk kommune ønskede at imødekomme forældrenes ønske om en hurtig, relevant og kompetent indsats, når et barn ikke er i trivsel. Skolen benytter sig af tværfaglige samarbejdsmøder som en vigtig ramme for denne indsat. Møderne var desværre præget af uensartethed, og udbyttet af disse møder varierede forholdsvis meget. Der var stor forskel i kvaliteten af møderne, bl.a. udfyldelse af diverse skemaer, forberedelse til møderne og i opfølgning på møderne.

Indsatsområder – effektivisere planlægning af de tværfaglige samarbejdsmøder

Skoleledelsen ønskede at kvalificere og effektivisere planlægning af de tværfaglige samarbejdsmøder, så indsatsen overfor forældre og barn blev forbedret. Deltagerne på møderne var ikke altid informeret og forberedte. Derfor kunne der ikke træffes beslutninger og hjælpen til forældre og barn blev unødigt forsinket.

Avendte metoder: Standardisering, VSM, PDCA

I forbindelse med en værdistrømsanalyse kunne skoleledelsen notere, at hele indsatsen strakte sig over 105 dage, men den tid som blev anvendt konkret på at hjælpe pågældende barn var på lidt over 5 timer. Den lange gennemløbstid skyldes en række spildfaktorer som blev elimineret via en PDCA metode.

Mål

  • Flow i forbindelse med tværfaglige samarbejdsmøder
  • Standardiseret mødeindkaldelse

Resultater

  • Gennemløbstiden blev formindsket.
  • Møderne afholdes mere professionelt.
  • Færre ikke værdiskabende møder.

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00