Baggrund for projektet

Virksomheden opererede inden for byggematerialebranchen, og projektet blev udført i produktudviklingsafdelingen med fokus på fremskaffelse af komponenter. Processerne der blev arbejdet med tog sit udspring i prototype- og konstruktionsfasen, hvilket vil sige at det er fasen lige inden test og markedsintroduktion. Medarbejderne i afdelingen havde oplevet en uklar koordinering hvor ansvarsområder ikke var blevet tildelt og forankret på ordentlig vis. Dette indebar at der var problemer med kommunikation, manglende komponenter og i sidste ende forsinkelse i milepæle og dermed produktlancering.

Indsatsområder

Det første skridt der blev taget var at kortlægge og undersøge den nuværende proces for at identificere processer med potentiale for optimering. Virksomheden havde flere afdelinger i udlandet, men projektet blev afgrænset til at omhandle afdelingen i Danmark i første omgang, dog med muligheder for at udbrede eventuelle forbedringer til andre afdelinger. Der blev udført interview med de relevante personer i processen for at få defineret hvilke områder der skulle arbejdes med. Indsatsområder var blandt andet ensretning af IT-systemer, bedre kommunikation og hvem der havde ansvarsfordelingen.

Avendte metoder: Swimlane, PDCA, SWOT

For at kortlægge hvor mange forskellige aktører der håndterede en fremskaffelse blev Swimlane brugt, på baggrund af dette kunne afdelingen se at der var involveret 11 forskellige funktionsområder og herunder 15 forskellige medarbejdere. 7 forskellige IT-systemer var i brug og der blev minimum afholdt 5 møder. SWOT analysen blev herefter brugt til at identificere styrker, svagheder i den interne proces og muligheder og trusler fra eksterne aktører. Begge metoder kom til at fungerer som input til hvilke ting der skulle bearbejdes i det videre arbejde. PDCA blev herefter brugt over de næste 5-6 måneder til at arbejde med løbende at forbedre processen.

Mål

  • Forbedret informationsflow
  • Ansvar for processerne
  • Opsætte standardprocedure

Resultater

  • Kortlægning af hvilke IT systemer der skulle sammenkøres
  • Sammenlægning af drev i afdelingen for at sikre et nemmere samarbejde
  • Kortere gennemløbstid for et udviklingsprojekt

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00