Baggrund for projektet – nedbringe antallet af ukurante færdigvarer

Virksomheden havde igennem en længere periode haft et alarmerende høj andel af deres færdigvare som blev skrottet pga. ukurans. Alene de sidste par år havde det kostet virksomheden cirka 25 mio. DKK. De skrottede færdigvare fyldt derudover meget på lageret. Der var mulighed for besparelser, hvis mængden af ukurante varer kunne nedskæres. Virksomheden opererede i et markedet som var præget af megen udvikling og derfor hurtig afvikling af ældre produkter.

Indsatsområder – Stor mængde ukurante varer

Projektet skulle således sikre at lageret kunne skabe besparelser pga. mindre lagerbindinger i virksomheden, desuden skulle logistikafdelingen også spare ressourcer i forbindelse med at håndtere varerne. Tidligere lod virksomheden ukurante varer blive liggende på lageret hvis de ikke lå i vejen for andre produkter, hvilket skyldes at det var administrativt tungt at behandle dem uden en fremgangsmåde.

Avendte metoder: Standardisering, VSM

Medarbejderne arbejdede med værdistrøms-analyse for at se, hvilke processer skabte værdi i afdelingen. I den forbindelse blev der identificeret flere forskellige typer af dobbeltarbejde, hvor flere medarbejder udføre overlappende arbejde. Efter at have kortlagt processen stod det klart at gennemløbstiden kunne skæres med 70 % i forhold til tidligere. Den hurtigere gennemløbstid medvirkede til at skabe et større overblik over lageret.
 
Det blev klarlagt at der var behov for nogle standarder i afdelingen for hvordan virksomheden behandlede de forskellige ukurante vare for at komme til bunds i lageret. For at kunne håndtere ukurans ensartet vedtog virksomheden, at der skulle indføres en 14 dages cyklus, hvor det blev aftalt at tage stilling til om der var sket ændringer på lageret. Selvom der måske ikke var noget indlysende problem virkede det som en proaktiv indsats for at begrænse andelen af ukurante produkter.

Mål

  • Udarbejde lineær modeller, der kan vise et faldende aftræk over flere år.
  • Lave en plan for en specifik tidsperiode til at undersøge ukurans.
  • Større involvering af medarbejderne og ledere.

Resultater

  • Besparelse på 1,5 mio. DKK om året.
  • En ny holdning i afdelingen med hensyn til at forebygge ukurante varer.
  • Oprydning på lageret kort tid efter projektets afslutning, hvilket betød at vare nåede at blive solgt før de blev forældet.

Har du et lignende problem?

Vi vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.


Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00