Howbiz er din strategiske videnspartner

Howbiz er en management konsulent virksomhed, der bygger sin forretning på at skabe stærke relationer til omverdenen, ved at levere værdifuld og troværdig rådgivning. I Howbiz har en klar ambition om at være blandt de bedste konsulentvirksomheder til at støtte organisationer i gennemførelse af strategiske forandringer. Dette understøttes af vores kunders udsagn om at Howbiz kendetegnes ved at være en seriøs, grundig og kompetent samarbejdspartner.

 

Strategi- og forretningsudvikling

Få en strategi som skaber en klar og tydelig rød tråd fra den overordnede virksomhedsstrategi til de enkelte afdelinger samt deres KPI’er.

Læs mere

Forandringsledelse

Få sikret at jeres næste forandringsprojekt bliver en succes ved at udarbejde den helt rigtige forandringsstrategi – og sørge for at skabe forankring hos alle implicerede.

Læs mere

Organisationsudvikling

Få en professionel tilgang til organisationsudvikling. Vi hjælper gerne din organisation effektivt gennem omstillingsprocessen.

Læs mere

Kvalitet & six sigma

Få indarbejdet en kvalitetskultur blandt medarbejderne, hvor selvkontrol og årsagsbehandling er nøglebegreber. Derved vil fejltagelser undgås og hyppigheden reduceres.

Læs mere

Portefoliestyring & Projektledelse

Få nedbrudt silo’er og den funktionsopdelte-tænkning for at sikre, at der er fokus på helheden i organisationen og projektet.

Læs mere

Effektivisering & Lean

Få koordineret de enkelte arbejdsgange, fjerne overflødige aktiviteter og skab rammerne for, at medarbejdernes ressourcer kan udnyttes målrettet.

Læs mere

HR & Lederudvikling

Få skabt beslutningsdygtige ledere, der har værktøjerne og kompetencerne og tør tage ansvar for virksomhedens drift og udvikling.

Læs mere

Innovation og produktudvikling

Få skabt en mere effektiv innovationsproces med høj hit rate. 80% af produktomkostningerne genereres ofte i udviklingsfasen.

Læs mere

Analyse og evaluering

Få et solidt grundlag til at træffe vigtige beslutninger på – og tilegne organisationen ny viden for at skabe en kontinuerlig udvikling.

Læs mere