Strategikonsulenter

Strategi handler om drive organisationen mod et fælles mål. Strategien tydeliggør det bevidste overordnede valg, der er truffet i forhold til at håndtere de udfordringer, som medarbejdere og ledelse vil stå overfor i de kommende år.

For at skabe en god strategiproces er det vores fremmeste opgave at facilitere en proces, der sætter ledelsen i stand til at blotlægge de udfordringer, som organisationen skal overkomme for at skabe vækst, samt udfordre dem i forhold til hvilke bevidste valg de træffer for at imødegå udfordringerne.

Få en strategi der leder til handling
Derfor er sigtet at skabe en bevidsthed omkring både mål, succeskriterier og de nødvendige handlinger der må foretages af den enkelte funktion for at skabe succes. Den opnåede bevidsthed skal udnyttes til at sikre en effektiv styring af de mange aktiviteter der skal til for at opnå de ønskede resultater.

Med vores brede erfaring indenfor både forretningsmodeller, brancher og strategisk værktøjer er vi således i stand til at tilpasse vores aktiviteter til den enkelte organisation og derved tage udgangspunkt i deres værdier og kultur.

Til dette formål anvender Howbiz blandt andet følgende værktøjer og tilgange:

Lad os sammen skabe resultater

 • Udvikling af ny strategi
 • Eksekvering af strategien
 • Kommunikation af strategi
 • Opfølgning på strategi
 • KPI opsætning med udgangspunkt i strategien
 • Design og implementering af nye forretningsmodeller
 • Få implementeret strategimetoder som:
  • Balance scorecard
  • Policy deployment
  • Business model Canvas

Strategi i 4 faser

 • Det hurtige overblik
 • Den systematiske indsigt
 • Målsætning, KPI’er og målopfølgning
 • Nedbrydning, operationalisering og styring

1. Strategisk analyse

Den første fase er den strategiske analyse, som danner grundlag for det videre arbejde. Det er i denne fase at virksomheden som helhed og dens konditioner sættes under mikroskop. De kvantitative og kvalitative strategiske analyser giver indblik og overblik i forhold til virksomheden og dennes omgivelser. Vores analyser har til formål at skabe den optimale grobund for den videre udviklingsproces.

I vores analytiske arbejde anvender vi en lang række teknikker og værktøjer som gør det muligt for os at afsløre trends og mønstre der bør overvejes i den fremadrettede proces.

2. Strategiudvikling

Den anden fase er selve strategiudviklingen, hvor vi ofte fungerer som facilitatorer og gennem denne roller drives den strategiske udviklingsproces. Vi sikrer, at hele spillepladen bliver brugt og udfordrer ledelsens verdensbillede. Det er i dette krydsfelt mellem nytænkning og organisatorisk, menneskelig og teknologisk forståelse, at vi støber kuglerne, der skal sikre organisationens forsatte konkurrencedygtighed.

Til at løse denne opgave anvender vi vores store erfaring med strategiudvikling samt en tilpasset version af BSC, som tillader os at stille helt skarpt på de nøgleområder, som ledelsen bør bruge deres energi på. Vores strategiworkshops tillader ledelsen at løfte sig over de daglige udfordringer og betragte virksomheden fra et mere langsigtet perspektiv.

De tanker og ideer som udvikles i det kreative krydsfelt skal dokumenteres, således at de kan formidles på en hensigtsmæssig måde. Det er afgørende for den strategiske eksekvering, at alle interessenter bliver præsenteret for og involveret i strategien på en måde, der tager hensyn til deres forudsætninger og rolle.

3. Strategi implementering

Strategien skal nedbrydes, så den skaber en rødtråd fra de overordnede mål til den enkelte medarbejders eller gruppe af medarbejders mål. De kompetente og motiverede medarbejdere der udgør rygraden af en hver organisation har krav på en præcis og pragmatisk kommunikation der minimere utryghed og uklarhed. Når de strategiske initiativer implementeres handler det om at eksekvere og dette kræver den rigtige kommunikation og plan. En af styrkerne ved at lade os facilitere hele det strategiske forløb er at vi evner at navigere og opererer på alle organisatoriske niveauer, således at vi også kan være med til at udmønte strategien i forhold til den enkelte leder og dennes medarbejdere.

4. Målopfølgning

For at sikre motivation og forsat udvikling er det vigtigt at få etableret en troværdig og effektiv målopfølgning. Således bør det være tydeligt for alle strategiens interessenter hvordan organisationen klare sig i forhold til de opsatte mål, både på et overordnet og et lokalt niveau. Direkte medarbejderinvolvering i målopfølgning er en af nøglerne til at skabe de strategiske resultater. Gennem værktøjer som Scrum, Visual Factory, Process Confirmation, Obeya Room og andre skabes en høj frekvent opfølgning der giver ledelsen mulighed for at manøvrere meget præcist i forhold til at skabe de strategiske resultater.


Værktøjer

Få mere at vide om Strategi- og forretningsudvikling

Vi har en bred erfaring indenfor strategiudarbejdelse, og vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.

Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00