Hvad er Analyse og Evaluering?

At sikre et solidt grundlag at træffe vigtige beslutninger på kræver en grundig analyse og ofte også en evidensbaseret tilgang, hvor kvantitative data udgøre fundamentet.

Hvorfor Analyse og Evaluering?
I Howbiz arbejder vi med at skabe evalueringer og undersøgelser med udgangspunkt i forskningsbaserede evalueringsmetoder. Vi varetager hele processen og kan således være behjælpelige med:

 • at definere de kriterier og metoder, der skal ligge til grund for evalueringen
 • at designe undersøgelsen og varetage kommunikationen med respondenterne
 • at forestå dataindsamling og data analyse
 • at fortolke og udarbejde konklusioner og anbefalinger
 • at formidle resultaterne skriftligt og mundtligt til ledelsen eller hele organisationen.
 • Vi benytter os af videnskabeligt anerkendte evalueringskriterier og metoder. Evaluerings-designe er dynamiske og tilpasses den enkelte kundes ønsker og behov. Således kan Howbiz hjælpe alle organisationer med at sikre en kompetent gennemførsel af en række forskellige evalueringstyper.

  Ring eller skriv til en af vores eksperter, og hør hvordan du kan få succes med Analyse og Evaluering

  Lad os sammen skabe resultater

  • Få etableret det rigtige beslutningsgrundlag
  • Få analyseret nuværende performance
  • Gennemførelse af
   • Lederevaluering
   • Målopfyldelsesevalueringer
   • Projektevalueringer
   • Selvevalueringer
   • Effektevalueringer
   • Procesevalueringer
   • Kunde og bruger evalueringer

  Analyse og Evaluering

   

  Genstand & kontekst

  Selve det, der gøres til genstand for evaluering skal i udgangspunktet beskrives med en detaljeringsgrad, så evaluator/bestiller har en god forståelse af, hvad evalueringen retter sig imod, og hvordan genstanden afgrænses. Kontekst vil sige de omgivelser, der præger indsatsen. Man kan også kalde konteksten for indsatsens rammebetingelser. Disse kan indeholde institutionelle forhold som lovgivning, rutineprægede handlemønstre, magtfulde interessenter og økonomiske forhold, som indvirker på indsatsen og dens muligheder for at virke.

   

  Anvendelse & formål

  Dette er et grundlæggende spørgsmål, som bør besvares tidligt i planlægningen af en evaluering, idet det vedrører selve evalueringens formål og dermed udstikker retningslinjer for det videre evalueringsarbejde, dvs. de følgende faser.

   

  Succeskriterier

  Begrebet ”evaluering” stammer fra latin og betyder »vurdere«. Spørgsmålet er, hvad kilden til succeskriterierne er, og hvem der fastlægger dem.

   

  Model & metoder

  Valg af evalueringsmodeller kan i praksis være præget af 1) forhandlinger mellem evaluator, bestiller og evt. andre interessenter, 2) et bestemt koncept eller design, som anvendes som standard på et givet sektorområde og 3) evaluators tidligere erfaringer med bestemte evalueringsmodeller, 4) at bestiller egenhændigt bestemmer, hvilken evalueringsmodel der skal anvendes.

   

  Data & analyse

  Det grundlæggende princip er igen, at evaluator og bestiller skal vælge den eller de metoder, der bedst kan besvare de stillede evalueringsspørgsmål, fx spørgemetoder, observationsmetoder, dokumentarmetoder. Her gives også en oversigt, idet databearbejdning og -analyse er generelt for samfundsvidenskaberne og ikke specielt for evaluering, fx kvantitative analysemetoder og kvalitative fortolkningsmetoder.

   

  Formidling

  Formidlingen afhænger primært af evalueringens formål: hvem skal bruge evalueringen (målgruppe) og til hvad (anvendelsestype og -tid)? Men for al formidling gælder et generelt dokumentationskrav til evalueringer, nemlig at man skal kunne gennemskue de anvendte metoder, så læseren selv kan danne sig en mening om resultaternes troværdighed.

   

  Læring & udvikling

  Evalueringer kan som feedback-redskab skabe gunstige betingelser for udvikling og læring. Resultaterne kan fx afstedkomme forbedringer i arbejdsprocesser, ledelse, trivsel m.m. Howbiz Management Consulting har kapacitet til at initiere og gennemføre workshops der fremmer læring og udvikling på baggrund af evalueringen.


  Værktøjer

  Få mere at vide om Analyse og Evaluering

  Vi har en bred erfaring indenfor strategiudarbejdelse, og vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

  * skal udfyldes.

  Jacob Steendahl Nielsen

  Management konsulent

  Se profil

  jacob@howbiz.dk

  tlf. 31 10 90 00