Psykisk arbejdsmiljø

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for den velfungerende og bæredygtige organisation. Det er dog ikke altid let at få udviklet en kultur som understøtter det gode arbejdsmiljø.

Opbygning af et godt fysisk arbejdsmiljø
Rammerne for det fysiske arbejdsmiljø skal være i orden således vi kan skabe et tryk og sikket miljø for alle. Det fysiske arbejdsmiljø er hele tiden under forandring ligesom organisationen. Vi opleve løbende at der sker ændringer i organisationsvilkår og rammer. Der kommer nye medarbejdere, ny teknologi, andre lokale og nye arbejdsopgaver. Alle disse organisatoriske ændringer påvirker det fysiske arbejdsmiljø i støre og mindre grad. Derfor er arbejdet med skabelsen af et godt fysisk arbejdsmiljø noget der skal indarbejdes i hverdagen samt organisationers kultur.

Vi kan hjælpe dig med

 • Etablering af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø der fremme trivslen og effektiviteten på arbejdspladsen
 • Nedbringning af sygedage
 • Strategi og handleplan for arbejdsmiljøindsatsen
 • Evaluering af arbejdsmiljøet (fysisk og psykisk)
 • APV konstruktion og anvendelse
 • Opbygning af social kapital
 • Leder og medarbejdertræning ift. arbejdsmiljøet
 • Stresshåndtering
 • Udvikling af sikkerhedskultur

Til dette formål anvender Howbiz blandt andet følgende værktøjer og tilgange:

Værktøjer

Opbygning af et godt psykisk arbejdsmiljø

En enkel måde at beskrive de elementer der influere på det psykiske arbejdsmiljø er de seks jobfaktorer – populært kaldet ’de 6 guldkorn’. I forbindelse med opbygning af et godt psykiske arbejdsmiljø er er det således væsentligt at opnå størst mulige positive udviklingsmuligheder og at undgå de negative.

 

Jobfaktor Beskrivelse Positiv udvikling Negativ udvikling
Indflydelse Den enkelte har indflydelse på sit eget arbejde og på de betingelser, det foregår under. Handlekompetence
Ansvarlighed
Hjælpeløshed
Magtesløshed
Krav Arbejdsmængde, tempo, fysisk, intellektuelt, følelsesmæssigt. Personlig udvikling
Vækst
Høje krav: stress
Lave krav: apati
Social støtte Hjælp og opbakning fra ledere og kolleger. Social forandring
Social integration
Frustration Værdiløshed
Anerkendelse Løn, ros og adgang til positive muligheder. Personlig værdighed
Følelse af værdi
Frustration Tab af selvrespekt
Mening Man kan se, hvordan det, man selv laver, har sammenhæng med det samlede produkt. Arbejdet har en mening ud over selve det at tjene penge. Her kommer værdier og mål også ind i billedet. Følelse af mening
Følelse af sammenhæng
Fremmedgørelse
Normløshed
Forudsigelighed Viden om hvad der sker med en selv og sit arbejde. Sikkerhed
Tryghed
Usikkerhed
Uvished

 
 
Det psykiske arbejdsmiljø er for mange ledere et mere kompleks emne at håndtere, men ikke desto mindre et meget vigtig middel til at nå organisationens mål. Dårlig håndtering af det psykiske arbejdsmiljø kan resultere i Stress, Burn-Out, dårlig samarbejde, mangelful kommunikation, konflikter og manglede resultater.

Vi oplever ofte at det psykiske del af arbejdsmiljøet er markant svære for organisationer selv at arbejde med hvilket skyldes flere parameter:

 • For det første er der mange følelser i spil hvilket gør det svært for mange mennesker at håndtere.
 • Grænserne imellem det rigtige og forkerte er meget mere utydeligt ift. det fysiske arbejdsmiljø.
 • Det kan ofte blive meget personfølsomt.

Konsekvensen af et dårlig psykisk arbejdsmiljø kan have fatale konsekvenser både på det organisatoriske og individuelle plan. Derfor er en konstant fokus på forbedring af det psykiske arbejdsmiljø en opgave for alle i organisationen.
Der er dog altid vigtig at skelen til hvilke niveau det psykiske arbejdsmiljø skal forbedre. Vi skeler imellem tre niveauer:

 1. Det organisatoriske niveau, (organisering, jobdesign, lønstruktur, mv.)
 2. Det interpersonelle niveau (samarbejde, omgangsformer, kommunikation mv.)
 3. Det individuelle niveau (opgavehåndtering, stress-håndtering, individuel planlægning, osv.)

Indsats og metodevalg skal altid tilpasses niveauer samt organisationen. Derfor tror vi ikke på ”one solution fits all”. Det er en indbildning at tro, at redskaber alene kan gøre den store forskel Derimod har følgende tre forhold meget stor betydning:

 1. Prioriteres løsningen af problemerne reelt af ledelse, mellemledere og ansatte?
 2. Er de nødvendige ressourcer til rådighed?
 3. Har man tilstrækkelige kompetencer til at sikre processen?

Det afgørende er aktiv handling fra ledelseside og ikke blot tale om trivsel og værdier. At forbedre det psykiske arbejdsmiljø er ikke kun en teknisk disciplin, men en central ledelsesopgave.

Howbiz har igennem mange år arbejdet med at hjælpe private og offentlige organisationer med forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vores metoder og tilgang bygger på flerårig samarbejde med National Forskning for Arbejdsmiljø (NFA) samt praktisk anvendelse.


Værktøjer

Få mere at vide om Arbejdsmiljø

Vi har en bred erfaring indenfor strategiudarbejdelse, og vil hellere end gerne hjælpe dig med at besvare de spørgsmål, som du sidder tilbage med. Udfyld nedenstående kontaktformular, og så skal vi svare dig hurtigst muligt.

* skal udfyldes.

Jacob Steendahl Nielsen

Management konsulent

Se profil

jacob@howbiz.dk

tlf. 31 10 90 00