Resume:

5S er et meget brugt Leanværktøj for mange virksomheder. Men for at udnytte det fulde potentiale for 5S, er det vigtigt, at 5S bliver en kultur, hvor medarbejdere løbende udfordrer og forbedrer de nuværende løsninger. De indledende 5S-dage har derfor et klart mål i forhold til at skabe en 5S bevidsthed og forståelse hos medarbejdere – og ikke mindst hos nøglepersoner som eksempelvis 5S-specialister. For at sikre at denne forståelse skabes kræver det, at der er lavet en god forbederelse inden processen går i gang, så medarbejdere undervejs ikke møder for mange forhindringer.
 
I denne korte artikel giver vi et indblik i de lidt mere bagvedliggende tanker i forhold til en 5S implementering. Artiklen slutter i øvrigt af med at give inspiration til en checkliste før 5S processens start.

Download (full article)