Project Description

Hvad er Teamudvikling


Ved at arbejde i teams bliver det muligt at komplementere hinandens kompetencer og derved opnå en unik styrke, som er nødvendig for hele tiden at indføre små forbedringer og dermed følge omverdenen, som hele tiden er i konstant forandring.

Foruden at oprette og arbejde i teams er det nødvendigt at sammensætte det rigtige team, som konstant er i udvikling og dermed så højtydende som muligt, et High Performing Team. For at kunne skabe et sådan team er det vigtigt at et team har taget stilling til det som kaldes de 5 R´er, som dækker over 5 områder som teamet skal tage stilling til. Disse områder er:

  Rammer
  Her afklares og bearbejdes de organisatoriske rammer omkring projektgruppen.

  Retning
  Her belyses organisationens/afdelingens mål, som teamet laver egne visioner og mål i forhold til.

  Rolle
  Afklaring af teamets rollesammensætning som vedgås af de enkelte medlemmer i forhold til deres ansvar og kompetencer.

  Regler
  Der udarbejdes regler for adfærd som vedgås i ordlyd og indhold. Hvilke spilleregler skal gælde i teamet.

  Relationer
  Her afklares og bearbejdes teamets ønsker til relationer til omverdenen og internt.

De 5 R´er skal benyttes både pro- og reaktivt gennem projektforløbet og de benyttes ved et projekt start og ligeledes reaktivt ved løbende at evaluere om de beslutninger der er taget ved projekts start stadig er gældende og efterfuldt.


Hvilke resultater opnår vi typisk ved at anvende Teamudvikling


Erfaring viser at teamudvikling skaber optimale rammer, som er med til at sikre et overordnet bedre projektforløb, med en tydelig fordeling af roller og ansvar. Dette skaber rammerne for at opleve en forbedring af arbejdsmiljøet og derigennem øge muligheden for, at skabe de bedst mulige projektresultater.