Project Description

Hvad er SIPOC


SIPOC eller SIPOC diagrammet, er et kendt værktøj indenfor Six Sigma og kan benyttes af et team til at identificere alle relevante elementer i en procesoptimering. SIPOC diagrammet hjælper med at definerer et komplekst projekt, der ikke nødvendigvis tidligere har været afklaret.
SIPOC kommer af ordrene: Supplier, Input, Proces, Output og Customer, og meningen er at et team skal gennemgå hvert af disse punkter. Der skal altså stilles spørgsmål ved: 


  • Hvem er leverandøren?
  • Hvilke input er der til den udførte proces?
  • Hvilket output kommer der af denne proces?
  • Hvem er kunden?


Hvilke resultater opnår vi typisk ved at anvende SIPOC


Ved at udarbejde et SIPOC diagram, dannes der en overskuelig kortlægning over flowet, samtidig med at værktøjet er let anvendeligt. Erfaring viser at SIPOC diagrammet er et godt værktøj til at belyse hvem der er leverandør og kunde af en udført proces og herved optimere forudsætninger for en succesful procesoptimering.


Cases med SIPOC

Testplan

Læs mere

Mekanik

Læs mere

Software

Læs mere