Project Description

Hvad er Kaizen


Kaizen eller ”løbende forbedringer” stammer fra japansk og er det sidste af de 5 principper i lean. Målet med Kaizen er, at skabe en kultur samt en struktur omkring håndtering og gennemførsel af løbende forbedringer. Fundamentet i den skabte kulter er baseret på, at der hele tiden kommer forbedringsforslag fra medarbejderne. Det er derfor essentielt, at alle medarbejdere bidrager og har en tro på, at det kan betale sig hele tiden at forbedre sig. Kaizen skal i sidste ende komme både kunden, men også virksomheden selv til gavn.

For at skabe denne Kaizen kultur og få medarbejderne til at tænke og handle i løbende forbedringer, kræver det opbakning fra ledelsen, som er den vigtigste kulturbærer i virksomheden.

Kaizen struktureres ofte ud fra en forbedringstavle som visuelt kan skabe overblik over de indkomne forbedringsforslag, samt de allerede igangsatte forbedringer.


Hvilke resultater opnår vi typisk ved at anvende Kaizen


Ved en vel implementeret Kaizen kultur opnår virksomheden mindre spild, mere tilfredse medarbejdere med en større ansvarsfølelse. Forbedringskulturen vil ligeledes skabe bedre løsninger på problemer, når alle deltager, bidrager og arbejder i samme retning. Samtidig sker der en forøgelse af kundetilfredsheden, da de fundne forbedringer ligeledes kommer kunden til gavn.


Cases med Kaizen

Pluklager

Læs mere

Mekanik

Læs mere

Emailhåndtering

Læs mere

Rekruttering

Læs mere