Project Description

Hvad er Brainstorming


Brainstorming er en kreativ gruppeproces, der har til formål at generere en stort antal ideer eller mulige løsninger på et problem. Der findes et stort antal forskellige Brainstorming teknikker til at stimulere og kontrollere de kreative processer. Disse værktøjer har forskelligt sigte og adskiller sig derfor også i deres visuelle virkemidler, former for organisering og fokusområder. Under alle omstændigheder er det vigtigt at forholde sig til, hvad man gerne vil have ud af processen, for derfor at kunne vælge den eller de rigtige metoder, den rigtige gruppe mennesker samt hvordan processen skal styres.
 
Ofte tages der dog udgangspunkt i at det gælder om at generere et stort antal ideer, at kritik tilbageholdes, at der opfordres til utraditionelle ideer, og at der bygges på andres ideer. Disse fire elementer kan dog som beskrevet manipuleres således, at processen målrettes mod at opnå det ønskede output. Ikke i den forstand at man på forhånd kan forudse hvilke ideer der bliver genereret, men typen af ideer, deres applikationsområde og fundering kan alle tænkes ind i processen.


Hvilke resultater opnår vi typisk ved at anvende Brainstorming


Der genereres et stort antal ideer, som efterfølgende kan konkretiseres og derved skabes mange forskellige løsningsforslag på det enkelte problem. Dette kræver dog at der tages hånd om konkretiseringsprocessen, og at denne er tænkt ind i forhold til Brainstormingsprocessen. Udover det løsningsorienterede output vil gruppen også ofte opleve at få et socialt output af processen i form af et forbedret samarbejde, større motivation og større kollektivt ejerskab.